Powiadomienie o plikach Cookie. Ten serwis korzysta z plików Cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików Cookie. Masz możliwość zablokowania plików Cookie w ustawianiach swojej przeglądarki.

Budzik

Budzik

Program przyda się osobom, które chcą być budzone swoim ulubionym utworem w formacie MP3/WAV/MID.

BLITZ-ART.com - strona główna

Informacje

Opis programu
Program pozwala wielu użytkownikom na zapisywanie wszelkich wydatków, przychodów oraz pożyczek. Aplikacja pozwala przeglądać, modyfikować i usuwać dochody, wydatki oraz pożyczki z wybranych miesięcy. Można także przeglądać bilans z wybranego miesiąca lub ze wszystkich razem (co pokazuje nam stan naszego portfela). Program zawiera także bardzo kompleksową obsługę pożyczek. Bank jest w założeniu prostym w obsłudze programem do zarządzania budżetem domowym. Program umożliwia też szybki dostęp do konta internetowego w wybranym banku.
Podstawowe cechy
 • Zapisywanie i edycja wydatków, przychodów oraz pożyczek
 • Możliwość używania programu przez wielu indywidualnych użytkowników
 • Profile użytkowników zabezpieczone hasłem dostępowym
 • Automatyczny system tworzenia kopii zapasowych plików profilu użytkownika
 • Szybki dostęp do bankowości elektronicznej
 • Spore możliwości konfiguracyjne programu
 • Kalendarz z terminarzem
 • Możliwość tworzenia i edycji własnych notatek
 • Obsługa skórek (zmiana wyglądu interfejsu)
 • Więcej...
Informacje szczegółowe
Wersja: 2.00
Wersja językowa:
Licencja: Freeware
Wymagania: Visual Basic 6.0 SP6 Run Time Files, Visual Basic 6.0 Common Controls
Zmiany: Zaproponuj zmiany w programie
Błędy: Zgłoś błedy w programie
Historia zmian: Lista zmian w programie
Słowa kluczowe
bank, budżet domowy, zarządzanie budżetem, zarządzanie finansami, finanse, wydatki, budżet rodzinny, przychody, rozchody, pożyczki, dłużnicy, bilans, kalendarz, terminarz, notatnik, bank internetowy

Screenshoty

Zrzuty ekranu

Pobieranie

657KBPobierz program
MD5: 293953897BB37E6783054B175DF72050
Program dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows

Instalacja i użytkowanie oprogramowania oznacza akceptację warunków licencji programu.

Dokumentacja

Instalacja
Po pomyślnym zakończeniu procesu pobierania pliku, należy go uruchomić (jest to plik instalacyjny programu). Postępując zgodnie z zaleceniami instalatora należy doprowadzić proces instalacji do końca. Później wystarczy już tylko uruchomić program korzystając ze skrótu utworzonego przez instalator.
Konfiguracja
Program Bank 2 został zaprojektowany jako aplikacja z pojedynczym oknem głównym. Poszczególne sekcje programu zostały umieszczone na osobnych panelach (kartach). Po uruchomieniu programu uaktywniony jest pierwszy panel programu: "Profil". Nawigacja pomiędzy poszczególnymi kartami odbywa się za pomocą menu głównego znajdującego się po lewej stronie okna programu. Możemy wybierać odpowiednie karty klikając na reprezentujących je ikonach lub też przechodzić między nimi za pomocą umieszczonych na dole menu strzałek. Mamy też do dyspozycji skróty klawiszowe "Ctrl + (1-9)" oraz "Ctrl + Strzałka w prawo / Strzałka w lewo".

Profil

Panel "Profil" umożliwia użytkownikowi następujące działania:
- Utworzenie nowego profilu użytkownika ("Nowy profil - utwórz nowy profil")
- Zalogowanie się do istniejącego (utworzonego wcześniej) profilu ("Istniejący profil - zaloguj do istniejącego profilu")
- Zmianę danych aktualnego profilu (dostępne po zalogowaniu)
- Wylogowanie się z aktywnego profilu

Tworzenie nowego profilu użytkownika polega na wypełnieniu kilku pól formularza. Dane wymagane do stworzenia profilu są zaznaczone pogrubieniem, a są to: "Nazwa profilu", "Hasło do profilu", "Powtórz hasło". Pola: "Podpowiedź do hasła", "Imię i nazwisko" oraz "Adres E-Mail" są polami dodatkowymi i nie ma konieczności ich wypełniania. Po pomyślnym utworzeniu profilu użytkownik jest logowany automatycznie. Po utworzeniu profilu program pyta użytkownika, czy chciałby on dostosować ustawienia programu do własnych preferencji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej jest on automatycznie przenoszony do karty "Ustawienia".

Logowanie do istniejącego profilu użytkownika polega na wybraniu odpowiedniego profilu z listy rozwijalnej: "Nazwa profilu" oraz podaniu hasła w polu "Hasło do profilu". Program dodatkowo wyświetla informację o dacie i godzinie ostatniego użycia wybranego profilu. Jeśli użytkownik nie pamięta swojego hasła do profilu a zdefiniował jakąś podpowiedź do hasła przy jego tworzeniu, może użyć funkcji podpowiedzi hasła wybierając przycisk "Podpowiedz". Po podaniu prawidłowego hasła dostępowego, użytkownik zostaje zalogowany.

Przycisk "Zmień profil" na karcie "Profil" służy do zmiany danych profilu. Użytkownik może zmienić wszystkie dane (oprócz nazwy profilu). Zmiany zostaną zapisane tylko jeśli użytkownik poda aktualne hasło dostępu w wymaganym polu "Hasło do profilu".

Przycisk "Wyloguj" na karcie "Profil" automatycznie wylogowuje aktualnego użytkownika.

Podsumowanie

"Podsumowanie" to domyślna karta startowa uaktywniająca się zaraz po zalogowaniu. Zostały tu umieszczone ważne elementy nawigacji i wyciąg najważniejszych danych profilu. Dużą część karty zajmuje wykres "Bilans". Pod nim znajduje się mniejszy wykres słupkowy "Podsumowanie przychodów i rozchodów" przedstawiający wartości: "Przychody" (zielony słupek), "Rozchody" (czerwony słupek) oraz "Bilans". Wykres "Bilans" domyślnie wyświetla dane z aktualnego miesiąca. Możemy przełączać tryb wyświetlania między wykresem miesięcznym a całościowym (od pierwszego do ostatniego rekordu) za pomocą kombinacji klawiszy: "Ctrl + D". W lewym dolnym rogu karty znajdują się trzy przyciski: "Szybki przychód", "Szybki rozchód" i "Szybka pożyczka". Warto pamiętać, iż podobne przyciski funkcyjne znajdują się na innych kartach dokładnie w tym samym miejscu. Kliknięcie któregokolwiek z tych przycisków przywoła małe okienko dialogowe oferujące dodanie odpowiedniego rekordu. Okienka "Dodaj przychód" i "Dodaj rozchód" poproszą o wprowadzenie nazwy, wartości oraz daty (wybieranej z kalendarzyka). Okienko "Dodaj pożyczkę" poprosi o wprowadzenie nazwy, wartości, celu / przeznaczenia, daty pożyczenia oraz opcjonalnie daty oddania pożyczki. W przypadku zdefiniowania daty oddania, program umożliwia wprowadzenie dodatkowej wartości: ilości oddanych pieniędzy. Przyciski te mają przypisane następujące skróty klawiszowe: "Ctrl + Q" - Szybki przychód, "Ctrl + W" - Szybki rozchód, "Ctrl + E" - Szybka pożyczka.

Prawy dolny róg to z kolei panel umożliwiający zmianę daty początkowej i daty końcowej wyświetlanego wykresu. Podobny panel także znajduje się w tym samym miejscu na innych kartach.

W prawym górnym rogu karty "Podsumowanie" znajduje się pasek zakładek pozwalający na przełączanie między kartami: "Podsumowanie" oraz "Wyszukiwanie". Opcja "Podsumowanie" nie jest aktywna na karcie "Podsumowanie", możemy jednak kliknąć na opcji "Wyszukiwanie". Działanie to spowoduje wyświetlenie karty "Wyszukiwanie". Przełączanie między zakładkami jest też możliwe dzięki kombinacji klawiszy: "Carl + Tab".
Karta "Podsumowanie" może być szybko wywołana po podwójnym kliknięciu na pasku statusu programu.

Wyszukiwanie

Karta "Wyszukiwanie" umożliwia użytkownikowi na wyszukiwanie istniejących rekordów. Możemy wybrać, do których sekcji chcemy zawęzić obszar wyszukiwania. Do wyboru mamy: przychody, rozchody, pożyczki, terminy oraz notatki. Wpisanie znaku gwiazdki ("*") w polu wyszukiwania spowoduje wyświetlenie wszystkich znajdujących się w bazie rekordów. Po zakończeniu wyszukiwania lista wyników zapełni się znalezionymi rekordami. Wybranie na liście wyników wybranego rekordu i podwójne kliknięcie (lub użycie klawisza "Enter") na nim spowoduje wyświetlenie okienka edycji rekordu. Użycie na nim klawisza spacji powoduje przejście do odpowiedniej karty. W zależności jaki typ rekordu wybrano może to być karta: "Przychody", "Rozchody", "Pożyczki", "Kalendarz" lub "Notatki". Kartę "Wyszukiwanie" możemy przywołać z każdego miejsca programu dzięki kombinacji klawiszy "Ctrl + F".

Przychody

Karta "Przychody" pozwala na zarządzanie przychodami. Większą część karty zajmuje lista przychodów. Nad listą wyświetlana jest nazwa miesiąca i rok. Pod listą znajduje się mały panel: "Podsumowanie przychodów" wyświetlający sumę przychodów z aktualnie wyświetlanego miesiąca. Użytkownik ma możliwość dodawania nowych przychodów (przycisk "Dodaj"), modyfikacji (przycisk "Modyfikuj") oraz usuwania (przycisk "Usuń") już istniejących przychodów. Przyciski te znajdują się w lewym dolnym rogu karty. W prawym dolnym rogu karty znajduje się mały panel służący do przewijania miesięcy. Wybranie rekordu na liście i podwójne kliknięcie na nim (lub użycie klawisza "Enter") spowoduje wyświetlenie okienka modyfikacji / edycji rekordu. Użycie klawisza "Del" na wybranym rekordzie umożliwi usunięcie rekordu. W prawym górnym rogu karty znajduje się pasek zakładek umożliwiający przełączanie między kartami: "Przychody" oraz "Okresowe przychody".

Okresowe przychody

Karta "Okresowe przychody" pozwala na zarządzanie przychodami okresowymi, czyli takimi, których dodawanie chcemy zautomatyzować. Klasycznym przykładem przychodu okresowego jest na przykład wypłata od pracodawcy. Jest to generalnie suma niezmienna (przez dłuższy okres czasu). Na karcie znajdziemy przyciski: "Dodaj" oraz "Usuń". Okienko dodawania nowego przychodu okresowego wymaga od użytkownika podania nazwy, wartości, daty oraz okresu naliczania (co miesiąc, co określoną ilość dni).

Rozchody

Karta "Rozchody" jest bliźniaczo podobna do opisanej już karty "Przychody". Jedyną różnicą jest tu oczywiście typ zarządzanych rekordów. Wszystkie obecne opcje oraz obsługa karty są identyczne. Pasek zakładek umożliwia użytkownikami przełączanie się pomiędzy kartami "Rozchody" a "Okresowe rozchody".

Okresowe rozchody

Karta "Okresowe rozchody" to z kolei odpowiednik karty "Okresowe przychody". Obsługa i funkcjonalność jest więc identyczna. Przykładem okresowego rozchodu może być na przykład abonament za telewizję kablową lub internet. Podobnie jak w przypadku okresowego przychodu, przy dodawaniu nowego okresowego rozchodu użytkownik jest proszony o podanie nazwy, wartości, daty oraz okresu.

Pożyczki

Karta "Pożyczki" pozwala na zarządzanie pożyczkami. Wygląd karty jest podobny do tego znanego z kart "Przychody" i "Rozchody". W lewym dolnym rogu karty umieszczone zostały standardowe przyciski: "Dodaj", "Modyfikuj" oraz "Usuń". Dodanie nowej pożyczki wymaga od użytkownika podania: nazwy, wartości, celu / przeznaczenia, daty pożyczenia oraz opcjonalnie daty oddania pożyczki. W przypadku zdefiniowania daty oddania, program umożliwia wprowadzenie dodatkowej wartości: ilości oddanych pieniędzy. Lista rozwijalna "Nazwa" pozwala na wybranie istniejącego dłużnika oraz utworzenie nowego. Nad przyciskami znajduje się przełącznik: "Wyświetl tylko nieoddane", który po uaktywnieniu ukryje wszystkie oddane pożyczki. Panel "Podsumowanie pożyczek" znajdujący się pod listą pożyczek z prawej strony wyświetla następujące wartości: "Suma wszystkich" oraz "Suma nieoddanych". Umieszczone w prawym dolnym rogu karty strzałki pozwalają na przewijanie miesięcy. Pasek zakładek standardowo umieszczony w prawym górnym rogu karty pozwala na przełączanie między kartami "Pożyczki" i "Dłużnicy".

Dłużnicy

O ile karta "Pożyczki" pozwala na zarządzanie pożyczkami to karta "Dłużnicy" spełnia zadanie menedżera dłużników, czyli osób pożyczających pieniądze. Mamy tu dwie listy. Pierwsza (większa) to lista wszystkich istniejących dłużników. Możemy dodawać nowych dłużników (przycisk "Dodaj"), modyfikować informacje o nich (przycisk "Modyfikuj") lub usuwać ich (przycisk "Usuń"). Dodanie nowego dłużnika polega na zdefiniowaniu przez użytkownika: nazwy, adresu E-Mail oraz notatki. Szybka edycja dłużników możliwa jest po wskazaniu wybranego do edycji na liście dłużników i podwójnym kliknięciu na nim lub użyciu klawisza "Enter". Mniejsza lista znajdująca się poniżej wyświetla wszystkie pożyczki wybranego dłużnika. Je także możemy w prosty sposób edytować (podwójne kliknięcie bądź "Enter"). Po wybraniu dłużnika z listy głównej w panelu "Informacje o dłużniku" wyświetlane są następujące dane o nim: "Nazwa", "Adres E-Mail" i "Notatki". W przypadku zdefiniowania adresu E-Mail, program umożliwi wysłanie do dłużnika wiadomości E-Mail z przypomnieniem o zadłużeniu. Treść takiej wiadomości E-Mail jest generowana automatycznie przez program, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby użytkownik ją zmienił przed wysłaniem. Wiadomość jest wysyłana z domyślnego programu do obsługi poczty elektronicznej (na przykład Outlook Express czy Mozilla Thunderbird).

Kalendarz

Karta "Kalendarz" umożliwia użytkownikowi na zarządzanie terminami. W górnej części karty znajduje się kalendarzyk podobny do tego znanego już z okienka wybierania daty. Pod kalendarzem znajduje się lista terminów związanych z wybranym dniem. Zmiana daty w kalendarzu automatycznie wyświetla odpowiednią listę terminów. W lewym dolnym rogu karty znajdują się standardowe przyciski: "Dodaj", "Modyfikuj" oraz "Usuń". Dodanie nowego terminu wymaga podania treści informacji (pole "Informacja") oraz opcjonalnie wybranie daty końcowej (pole "Do daty"), jeśli chcemy dodać wpis powiązany z większą ilością dni (na przykład kilkudniowy projekt).

Notatki

Karta "Notatki" pozwala na dodawanie luźnych, nie powiązanych z datami notatek. Większą część karty zajmuje lista notatek. Pod nią, w lewym dolnym rogu karty znajdują się standardowe przyciski: "Dodaj", "Modyfikuj" oraz "Usuń". Dodawanie nowej notatki polega na zdefiniowaniu nazwy oraz treści notatki. Edycja możliwa jest dzięki podwójnemu kliknięciu na wybranej notatce, wciśnięciu na niej klawisza "Enter" oraz oczywiście standardowo przyciskiem "Modyfikuj".

Ustawienia

Karta "Ustawienia" to zbiór opcji konfiguracyjnych pozwalających w pewnym stopniu dostosować pracę jak i wygląd programu do potrzeb i preferencji użytkownika. Panel "Ustawienia ogólne" zawiera listę kilkunastu opcji:
 • "Pytaj o potwierdzenie usunięcia elementu" - Gdy uaktywniona, program wyświetla okienka komunikatów z pytaniem o potwierdzenia usunięcia rekordów
 • "Wyświetlaj walutę" - Gdy uaktywniona, program wyświetla zdefiniowany przez użytkownika symbol waluty po wartościach liczbowych
 • "Wyświetlaj grafikę pod wykresem" - Gdy uaktywniona, program wyświetla graficzne tło pod wykresem na karcie "Podsumowanie"
 • "Pytaj o potwierdzenie przy zamykaniu programu" - Gdy uaktywniona, program wyświetla okienko komunikatu z pytaniem o potwierdzenie opuszczenia programu
 • "Wyświetlaj okno programu na środku ekranu" - Gdy uaktywniona, program zawsze wyświetla swoje okno na środku ekranu
 • "Wyświetlaj okno programu na wierzchu ekranu" - Gdy uaktywniona, program zawsze wyświetla swoje okno na wierzchu (nad innymi oknami)
 • "Domyślnie wyświetlaj wykres całościowy" - Gdy uaktywniona, program wyświetla domyślnie całościowy wykres "Bilans" na karcie "Podsumowanie"
 • "Wyświetlaj tylko nieoddane pożyczki" - Gdy uaktywniona, program wyświetla tylko nieoddane pożyczki na liście pożyczek
 • "Wyświetlaj powiadomienia o dodaniu okresowych przychodów i rozchodów" - Gdy uaktywniona, program wyświetla komunikat informujący o dodaniu nowego okresowego przychodu i rozchodu
 • "Powiadamiaj o zaplanowanych wydarzeniach" - Gdy uaktywniona, program będzie powiadamiał użytkownika o istniejących zaplanowanych wydarzeniach w terminarzu i oferował możliwość szybkiego ich wyświetlenia
 • "Pamiętaj położenie okna programu między sesjami" - Gdy uaktywniona, program będzie zapamiętywał położenie swojego okna na ekranie i odtwarzał je przy kolejnych uruchomieniach
 • "Pytaj czy przejść do okna tworzenia profilu" - Gdy uaktywniona, program będzie pytał o potwierdzenie przejścia do tworzenia nowego profilu na karcie "Profil"
 • "Wyświetlaj opcje importu i eksportu" - Gdy uaktywniona, program będzie wyświetlał opcje importu i eksportu danych do plików *.CSV i *.TXT na kartach, które posiadają dane
Poniżej znajdują się opcje daty i waluty. Użytkownik może wybrać format daty wyświetlanej w programie, symbol separatora daty oraz walutę.
Panel "Ustawienia wyświetlania" pozwalają na wybranie skórki (zestawu elementów graficznych - "Skórka") programu oraz pozwala na dostosowanie kolorystyki elementów do własnych preferencji ("Barwy interfejsu"). Zaznaczenie pola: "Użyj standardowych barw systemu" spowoduje ustawienie domyślnych barw dla list rekordów (siatek) w całym programie. Panel "Bankowość elektroniczna" pozwala użytkownikowi zdecydować czy chce posiadać szybki dostęp do bankowości internetowej na karcie "Podsumowanie". Zaznaczenie opcji "Wyświetlaj odnośniki do zdefiniowanych banków online na karcie podsumowania" spowoduje wyświetlenie na karcie "Podsumowanie" dodatkowego panelu zawierającego odnośniki do wybranych z listy (maksymalnie sześciu) banków internetowych.

Informacje

Karta "Informacje" nie jest kartą użytkową. Zawiera ona informacje o programie, autorach, beta-testerach oraz użytych dodatkowych komponentach (dział "Informacje o programie"). Karta zawiera odnośniki do stron internetowych grupy programistycznej BLITZ-ART, programu Bank oraz funkcji dodatkowych ("Komentarze", "Zmiany w programie", "Forum programu"). Możliwy jest także E-Mailowy kontakt z autorami programu. Karta umożliwia automatyczne sprawdzenie dostępności nowej wersji programu (dział "Aktualizacja programu", przycisk "Sprawdź") lub ręczne sprawdzenie za pośrednictwem strony internetowej (odnośnik "Sprawdź ręcznie"). W dolnej części karty znajdują się informacje o działalności grupy programistycznej BLITZ-ART (dział "BLITZ-ART").

Skróty klawiszowe:
 • F1 - Wyświetla dokument pomocy do programu Bank
 • Ctrl + (1-9) - Uaktywnia odpowiednią kartę programu Bank
 • Ctrl + (Strzałka w prawo / Strzałka w lewo) - Przewijanie kart (poprzednia / następna)
 • Alt + (Strzałka w prawo / Strzałka w lewo) - Przewijanie miesięcy (poprzedni / kolejny)
 • Ctrl + L - Zalogowanie / Wylogowanie
 • Ctrl + D - Przełącza tryb wyświetlania między wykresem miesięcznym a całościowym
 • Ctrl + Q - Szybkie dodawanie przychodu
 • Ctrl + W - Szybkie dodawanie rozchodu
 • Ctrl + E - Szybkie dodawanie pożyczki
 • Ctrl + F - Wywołuje kartę "Wyszukiwanie"
 • Ctrl + A - Korekta stanu posiadania
 • Alt + C - Uruchamia kalkulator
 • Enter - Wywołuje okno modyfikacji / edycji wybranego rekordu
 • Spacja - Przenosi do karty odpowiadającej rodzajowi wyszukanego rekordu na karcie "Wyszukiwanie"
 • Del - Usuwa wybrany rekord
 • Strzałka w górę / Strzałka w dół - Zaznacza rekord znajdujący się powyżej / poniżej
 • Ctrl + Kliknięcie - Zaznacza wybrany rekord (możliwe zaznaczanie wielu rekordów)
 • Shift + Kliknięcie - Zaznacza serię rekordów
 • Esc - Zamykanie okienek dialogowych / Zamykanie programu
Parametry uruchamiania:
-autologon - Automatycznie loguje użytkownika przy uruchamianiu programu Bank. Przykład użycia:

C:\Program Files\Bank 2\bank2.exe -autologon użytkownik hasło

Skrót do programu Bank z zastosowaniem tego parametru zaloguje użytkownika o nazwie "użytkownik" i haśle "hasło" automatycznie po uruchomieniu programu.
Deinstalacja
Najlepiej skorzystaj z dołączonego deinstalatora.

Historia

06.01.20072.00 (napisana zupełnie od nowa)
 • całkowicie zmieniony wygląd interfejsu użytkownika oparty o jedno okno główne programu
 • zupełnie nowy (bardziej kompaktowy) sposób przechowywania danych w bazie programu
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości profili użytkownika
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych profili użytkownika
 • karta podsumowania przedstawiająca najważniejsze informacje o stanie konta
 • wykresy graficzne reprezentujące aktualny stan konta
 • możliwość szybkiego dodawania przychodów, rozchodów, pożyczek, terminów oraz notatek
 • funkcja wyszukiwania rekordów w bazie programu
 • zmiana kontrolki tabeli danych na jej odpowiednik o większych możliwościach
 • możliwość wygodnego sortowania danych w tabelach
 • kalendarz jest teraz bardziej użyteczny i prostszy w obsłudze
 • możliwość dodawania i edycji przychodów zwykłych oraz okresowych
 • możliwość dodawania i edycji rozchodów zwykłych oraz okresowych
 • możliwość dodawania i edycji dłużników oraz łatwego zarządzania pożyczkami
 • funkcja wysyłania wiadomości przypominającej o uregulowaniu pożyczki
 • kalendarz z terminarzem umożliwiający dodawanie i edycję rekordów
 • karta notatek pozwalająca na dodawanie i edycję notatek
 • panel ustawień pozwalający na zmianę sporej ilości opcji programu
 • możliwość skonfigurowania szybkiego dostępu do banków internetowych
 • szybkie przełączanie między poszczególnymi kartami
 • obecność skrótów klawiszowych do najważniejszych funkcji
 • pasek statusu wyświetlający najistotniejsze dane profilu
 • obsługa skórek i schematów barw interfejsu użytkownika
 • automatyczne sprawdzanie aktualizacji programu
 • możliwość automatycznego logowania do programu (poprzez zdefiniowanie parametrów)
1.04
 • poprawiono wielkość list (wyglądają teraz bardziej estetycznie)
 • dodano możliwość oglądania bilingów z różnych miesięcy
 • poprawiono kilka drobnych błędów
 • poprawiono błędy związane z zamykaniem się programu
1.03
 • całkowita zmiana działania
 • całkowita zmiana wyglądu
 • dodanie nowych efektów specialnych
 • możliwość istnienia wielu użytkowników
 • możlwość ustawiania opcji użytkownika
1.02
 • dodano nową przegrodę i wprowadzono możliwość zmiany nazwy przegrody
1.01
 • poprawiono zmianę hasła, użytkownika i pożyczkowiczów
1.00
 • pierwsza wersja programu