Powiadomienie o plikach Cookie. Ten serwis korzysta z plików Cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików Cookie. Masz możliwość zablokowania plików Cookie w ustawianiach swojej przeglądarki.

ColSel

ColSel

Aplikacja przeznaczona dla webmasterów i programistów, oraz wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z kolorem.

BLITZ-ART.com - strona główna

Historia wersji programu Hasła

Pobierz najnowszą wersję
01.07.20071.14
 • od tej pory baza haseł zabezpieczona jest symetrycznym szyfrem blokowym AES (Advanced Encryption Standard, nazywany również Rijndael)
 • wprowadzono możliwość tworzenia grup (kategorii) dla wpisów (rekordów)
 • zmieniono sposób wyświetlania listy rekordów (drzewo kategorii i wpisów z ikonkami)
 • zrezygnowano z konieczności wpisywania domyślnego hasła przy pierwszym logowaniu do profilu
 • całkowicie przebudowano strukturę bazy danych haseł (poszczególne pola rekordu umożliwiają teraz wprowadzenie większej ilości znaków)
 • rozbudowano panel opcji konfiguracyjnych programu (podział na karty)
 • opcje operacji na bazie haseł ("Zmień hasło", "Importuj", "Eksportuj") zostały przeniesione do podmenu "Baza danych >"
 • przycisk umożliwiający logowanie za pomocą zestawu barw jest teraz zawsze widoczny w oknie logowania
 • od teraz program automatycznie loguje do profili niezabezpieczonych hasłem dostępowym (także nowe profile)
 • poprawiono błąd nie wracania do okna programu po wyborze barw do logowania
 • dodano możliwość kopiowania sekwencyjnego (kopiuje nazwę użytkownika i hasło jednocześnie i wkleja po kolei)
 • zmieniono pasek statusu w oknie logowania i w oknie głównym programu
 • pasek statusu w oknie głównym programu wyświetla teraz także znacznik "Na wierzchu" (ikonka)
 • przeniesiono opcję "Ukryj hasła pod symbolami gwiazdek (*)" z okna logowania do okna ustawień
 • dodano opcję umożliwiającą wyświetlanie ilości rekordów w grupie
 • dodano opcję wyświetlania wszystkich grup w postaci rozwiniętej
 • dodano możliwość ustawienia przezroczystości okien programu
 • dodano możliwość automatycznego kopiowania do schowka systemowego nazwy użytkownika i hasła po wybraniu rekordu
 • dodano możliwość wyboru trybu działania wyszukiwarki między normalnym wyszukiwaniem a filtrem
 • dodano krótkie opisy (wyjaśnienia) dla niektórych opcji konfiguracyjnych
 • przy pierwszym uruchomieniu programu użytkownik jest automatycznie pytany o wybór języka interfejsu (przydatne w wersji przenośnej)
 • dodano opcję czyszczenia schowka systemowego po wyjściu / wylogowaniu
 • dodano opcję automatycznego wylogowania po określonym czasie bezczynności
 • poprawiono błąd ustawiania języka nowo utworzonego profilu na język polski (teraz użyty jest ostatni używany język)
 • zmieniono wygląd przycisków wyboru barwy (ujednolicono ich styl z innymi ikonami)
 • dodano możliwość wyboru metody aktualizacji programu (automatyczna i ręczna)
 • dodano opcję "Inne programy" w menu "Pomoc >"
 • dodano 3 nowe wersje językowe programu: czeską, węgierską oraz hiszpańską
 • zmieniono rozmiary okien programu
 • poprawiono kilka mniejszych błędów
15.08.20061.13
 • dodano obsługę wielu użytkowników (tworzenie nowej bazy haseł, wczytywanie istniejącej)
 • dodano możliwość wybrania zestawu trzech barw jako hasła dostępu do bazy haseł
 • program wykonuje teraz automatycznie kopie bezpieczeństwa bazy haseł w folderze z plikiem bazy
 • dodano licznik rekordów przy imporcie wyświetlający się, jeśli importowane rekordy już istnieją
 • program sprawdza teraz czy został poprawnie zamknięty wyświetlając odpowiedni komunikat
 • dodano możliwość wylogowania z programu (przejście do ekranu logowania)
 • ustawiono opcję eksportu haseł w postaci jawnej jako domyślną
 • dodano komunikaty informujące o błędach
 • dodano odnośniki do folderu z bazą haseł (okno logowania oraz główne okno programu)
 • poprawiono kilka drobnych błędów
 • udostępniono wersję bez instalatora dla urządzeń przenośnych (do pobrania przy uruchamianiu instalatora)
02.12.20051.12
 • przystosowano program do obsługi wielu języków (standardowo dostępne są 3 języki: polski, angielski i niemiecki)
 • przystosowano instalator programu do obsługi wielu języków (standardowo dostępne są 3 języki: polski, angielski i niemiecki)
 • dodano możliwość importowania rekordów do zewnętrznego pliku CSV lub TXT (przycisk "Importuj" w oknie głównym programu)
 • dodano możliwość eksportowania rekordów z zewnętrznego pliku CSV lub TXT (przycisk "Eksportuj" w oknie głównym programu)
 • dodano panel konfiguracyjny programu (oraz przycisk "Konfiguruj" w oknie głównym programu)
 • dodano możliwość zmiany kolorów tekstu i tła listy rekordów (opcje "Tło:" oraz "Tekst:")
 • dodano możliwość zmiany kolorów tekstu i tła pól tekstowych (opcje "Tło:" oraz "Tekst:")
 • dodano opcję wymuszającą na programie użycie standardowych barw systemu Windows dla listy rekordów oraz pól tekstowych (opcja "Użyj standardowych barw systemu Windows")
 • dodano nową opcję umożliwiającą wyświetlanie okien programu zawsze na środku ekranu (opcja "Zawsze wyświetlaj okna programu na środku ekranu")
 • dodano opcję automatycznego kopiowania do schowka systemowego wartości pól "Nazwa (Login)", "Hasło" po uruchomieniu hiperłącza w oknie głównym programu
 • dodano opcję kontrolującą sposób, w jaki hasła są eksportowane do zewnętrznego pliku ("Zastępuj hasła ciągiem znaków * (zalecane)", "Eksportuj hasła w postaci jawnej" lub "Pytaj o decyzję zawsze przed eksportem")
 • dodano listę wyboru języka interfejsu programu
 • wprowadzono edytowalne pole listy wyboru zamiast pola tekstowego dla nazwy użytkownika nowego / edytowanego rekordu z kilkoma predefiniowanymi opcjami do wyboru oraz możliwością dodawania nowych pozycji przez edycję pliku "hasla.ini"
 • umożliwiono generowania w hasłach znaków specjalnych oraz opcję odpowiadającą za generowanie takich znaków w nowym haśle ("Generuj znaki specjalne (!@#$%...)")
 • umożliwiano dodawanie wielolinijkowych notatek przy dodawaniu / edycji rekordu
 • wprowadzono obsługę adresów "https://..."
 • wprowadzono obsługę adresów zasobów sieciowych "\\..."
 • wprowadzono obsługę adresów "ftp://..."
 • wprowadzono obsługę protokołu Gadu-Gadu "gg://..."
 • wprowadzono obsługę protokołu Skype / NetMeeting "callto://..."
 • wprowadzono obsługę protokołu Tlen "tlen://chat|..."
 • zamieniono przyciski kopiowania wartości pól "Login:" i "Hasło:" do systemowego schowka na animowane ikonki (symbole kopiowania)
 • zamieniono przycisk uruchamiania hiperłącza pola "Adres:" na animowaną ikonkę (symbol kuli ziemskiej)
 • zamieniono przycisk generowania hasła w oknie "Dodaj rekord" / "Modyfikuj rekord" na animowaną ikonkę (symbol kluczyków)
 • zmieniono etykietkę przycisku "Pomoc" na "Pomoc >" (">"symbolizuje menu)
 • program zapisuje teraz swoje ustawienia w pliku INI a nie w rejestrze systemowym
 • ustandaryzowano wymiary i wygląd wszystkich okienek programu
 • program zapisuje teraz pozycje swoich okien
 • poprawiono obsługę klawisza TAB w okienkach programu
 • dodano opcję wstawiania przedrostka adresu przy dodawaniu / edycji rekordu (menu kontekstowe)
 • dodano okno "O programie..." (dostępne z menu "Pomoc" / "O programie...")
 • dodano odnośnik do forum programu (dostępny z menu "Pomoc" / "Forum programu")
 • uaktualniono adres internetowy serwisu grupy programistycznej BLITZ-ART w programie oraz w instalatorze
 • poprawiono moduł automatycznej aktualizacji
 • poprawiono niedziałające odnośniki w pliku pomocy programu
 • poprawiono treści niektórych komunikatów
 • poprawiono znalezione literówki w komunikatach
 • poprawiono kilka mniejszych błędów
15.11.20041.11
 • poprawiono ogólne zabezpieczenia programu
 • w oknie "Zmień hasło dostępowe" dodano możliwość zdefiniowania podpowiedzi do hasła wyświetlanej w razie jego zapomnienia
 • schowek systemowy jest teraz czyszczony po zamknięciu programu
 • zamieniono miejscami przyciski "Usuń" oraz "Modyfikuj"
 • opcje "Modyfikuj" oraz "Usuń" menu kontekstowego listy rekordów są teraz niedostępne, jeśli nie jest wybrany żaden rekord
 • dodano opcję "Na wierzchu" pozwalającą użytkownikowi na wybranie, czy okna programu mają być wyświetlane zawsze na wierzchu (opcja znajduje się w oknie głównym programu)
 • ustawienie opcji "Ukryj hasła pod symbolami *" jest teraz zapisywane i odczytywane przy kolejnych uruchomieniach programu
 • poprawiono działanie funkcji kasowania rekordów klawiszem "DEL"
 • naciśnięcie klawisza "Enter" po wybraniu rekordu z listy otwiera teraz okno "Modyfikuj rekord"
 • przycisk generatora haseł (okno "Dodaj / Modyfikuj rekord") jest teraz reprezentowany przez ikonkę
 • umożliwiono generowanie haseł składających się z maksymalnie 120 znaków
 • klawiszami kursorów (strzałka w górę i strzałka w dół) można teraz zwiększać i zmniejszać wartość pola tekstowego zawierającego liczbę znaków generowanego hasła
 • dodano obsługę klawisza "ESC" (wyjście, anuluj) w oknach "Logowanie", "Dodaj / Modyfikuj rekord" oraz "Zmień hasło dostępowe"
 • lista haseł jest teraz wczytywana od nowa jedynie wtedy, kiedy jest to wymagane
 • zmieniono tytuł okna logowania z "Wpisz hasło dostępu" na "Logowanie"
 • zmieniono tytuł okienka "Zmiana hasła dostępowego" na "Zmień hasło dostępowe"
 • w oknie "Dodaj / Modyfikuj rekord" zamieniono listę wyboru długości generowanego hasła na pole tekstowe akceptujące jedynie wartości liczbowe
 • zawartość wszystkich pól tekstowych głównego okna programu jak i okien "Logowanie", "Dodaj / Modyfikuj rekord" oraz "Zmień hasło dostępowe" jest teraz automatycznie zaznaczana po ich wybraniu
 • pola tekstowe "Wyszukaj" (główne okno programu), "Źródło" (okno "Dodaj / Modyfikuj rekord") oraz "Stare hasło" (okno "Zmień hasło dostępowe") są teraz automatycznie zaznaczane przy inicjalizacji tych okien
 • poprawiono obsługę graficznego interfejsu systemu Windows XP
 • delikatnie zmieniono wygląd wszystkich okien programu
 • zmieniono wygląd wszystkich pól tekstowych oraz listy rekordów w programie
 • poprawiono wygląd ikonki programu
 • zmieniono ikonkę w oknie logowania
 • dodano ikonki w menu programu (menu kontekstowe listy rekordów oraz menu "Pomoc")
 • wszelkie pola wymagane do wypełnienia zostały zaznaczone pogrubieniem
 • pola, które nie są wymagane do wypełnienia zostały oddzielone linią poziomą (okna "Dodaj / Modyfikuj rekord" oraz "Zmień hasło dostępowe")
 • zlikwidowano nieładny efekt zaznaczenia po kliknięciu przycisku "Pomoc" w oknie głównym programu
 • poprawiono treść niektórych komunikatów
 • dodano etykietę "Hasło dostępu" w oknie "Logowanie"
 • dodano konkretniejsze informacje o autorach programu w oknie "O programie..."
 • dodano skróty klawiszowe dla przycisków i przełączników w oknach programu, opcji w menu "Pomoc" oraz menu kontekstowym listy rekordów
 • uzupełniono brakujące "dymki pomocy" w oknie logowania
 • opcja "Pomoc On-Line" w menu "Pomoc" została zastąpiona opcją "Strona programu"
 • dodano opcję "Dokumentacja" w menu "Pomoc"
 • dodano opcję "Wystaw komentarz" w menu "Pomoc"
 • dodano opcję "Zaproponuj zmiany" w menu "Pomoc"
 • zmieniono format dodatkowych dokumentów (licencja programu, historia wersji) z TXT na RTF (także w instalatorze)
 • dokumentacja programu dostępna jest teraz w formacie CHM (HTML Help)
 • uaktualniono wersję instalatora do najnowszej oraz zmieniono algorytm kompresji
23.07.20041.10
 • poprawiono algorytm szyfrowania
 • zablokowano kilka "bocznych wejść" do programu
 • dodano opcję umożliwiającą ukrycie haseł pod symbolami *
 • opcja wyłączania programu po wciśnięciu klawisza "ESC"
 • opcja kasowania rekordów klawiszem "DEL"
 • poprawiono obsługę klawisza "TAB" w oknie dodawania / modyfikowania rekordów
 • poprawiono mechanizm konwertujący pliki baz haseł z poprzednich wersji na nową
 • optymalizacja kodu programu
25.06.20041.09
 • dodano dodatkowe pole danych: "Notatki"
 • rekordy wyświetlają się na liście w kolejności alfabetycznej
 • ilość rekordów możliwa do wprowadzenia do bazy jest teraz praktycznie nieograniczona
 • dodano pole do powtórzenia nowego hasła dostępowego: "Powtórz"
 • zaznaczono obowiązkowe do wypełnienia pola przy dodawaniu nowego / modyfikowaniu istniejącego rekordu
 • po wpisaniu niepoprawnego hasła dostępowego (ekran logowania), pole hasła zostaje zaznaczone automatycznie
 • po wpisaniu złego hasła przy zmianie hasła dostępowego, odpowiednie pola zostają automatycznie zaznaczane
 • opcje "O programie...", "Pomoc On-Line" oraz "Nowa wersja?" przeniesiono do menu kontekstowego dostępnego pod przyciskiem "Pomoc"
 • podwójne kliknięcie na polu "Login" kopiuje zawartość pola do schowka
 • podwójne kliknięcie na polu "Hasło" kopiuje zawartość pola do schowka
 • podwójne kliknięcie na polu "Adres" otwiera (uruchamia) hiperłącze
 • dodano odpowiednie komunikaty dla użytkownika w module zmiany hasła dostępowego
 • pogrubiono pozycję "Modyfikuj" w menu kontekstowym listy rekordów
 • poprawiono kolejność kontrolek dzięki czemu można wygodnie przemieszczać kursor za pomocą tabulatora
 • delikatnie zmieniono wygląd graficznego interfejsu użytkownika
15.06.20041.08
 • poprawiono błąd pojawiający się przy ilości haseł większej niż 64, co uniemożliwiało wpisanie większej ilości haseł
 • optymalizacja kodu programu
04.04.20041.07
 • program stał się bardziej bezpieczny dzięki zmianie algorytmu szyfrującego
 • dodano obsługę graficznego interfejsu systemu Windows XP
 • umożliwiono bezproblemowe przenoszenie programu na inne systemy operacyjne bez konieczności zmiany hasła
 • dodano funkcję sprawdzającą czy jest już dostępna nowa wersja programu (przycisk "Nowa wersja?")
 • przycisk "?" został powiększony do standardowych rozmiarów i posiada teraz pełną nazwę: "Pomoc On-Line"
 • zwiększono rozmiar listy rekordów dla wygodniejszego przeglądania
 • zmieniono wygląd graficznego interfejsu programu
 • zmieniono etykietki "Nazwa" na "Login"
 • dodano etykietkę informacyjną w oknie "Zmiana hasła dostępowego"
 • dodano dymek podpowiedzi dla nowych użytkowników na ekranie logowania
 • zmieniono tytuły podokien programu
17.01.20041.06
 • poprawiono błędne wczytywanie pliku haseł w niektórych systemach operacyjnych
 • podwójne kliknięcie na rekordzie otwiera okno z możliwością jego modyfikacji
 • dodano licznik rekordów w bazie, wyświetlający się w belce tytułowej okna "O programie..."
 • dodano opisy (dymki) na etykietkach takich jak: "Źródło", "Nazwa", "Hasło", "Adres"
 • dodano przycisk "U" (Uruchom hiperłącze) z prawej strony pola tekstowego Adres
1.05
 • zablokowano możliwość uruchomienia kilku sesji programu jednocześnie
 • pogrubiono czcionkę na przyciskach: "Dodaj", "Usuń" oraz "Modyfikuj"
 • dodano przycisk (odsyłacz) do strony z dokumentacją (pomocą) programu
 • ograniczono długość tekstu, możliwego do wpisania w wyszukiwarce, do 30 znaków
 • dodano ikonkę programu na ekranie logowania
 • poprawiono wygląd graficznego interfejsu użytkownika
1.04
 • powiększono listę haseł, jest teraz znacznie wygodniejsza do przeglądania
 • dodano prostą wyszukiwarkę rekordów w bazie haseł
 • zwiększono możliwości "generatora haseł" w oknie "dodaj/modyfikuj rekord". Generuje teraz hasła alfanumeryczne o ustawionej ilości znaków
 • poprawiono błędy obsługi schowka systemowego podczas kopiowania nazwy użytkownika i hasła
 • nad przyciskiem "modyfikuj" nie wyświetla się już błędny dymek "usuń zaznaczony rekord"
 • uzupełniono okienko dialogowe z informacjami o programie
1.03
 • wprowadzono nowy, jeszcze pewniejszy sposób szyfrowania haseł
 • poprawiono drobne błędy w kodzie programu
 • dodano menu kontekstowe z funkcjami "modyfikuj" oraz "usuń"
 • poprawiono błędy w zamykaniu okienek powodujące zawieszanie się aplikacji
 • zmieniono wygląd graficznego interfejsu użytkownika
1.02
 • dodano możliwość modyfikowania rekordu po jego stworzeniu (przycisk "Modyfikuj")
 • wprowadzono nowy, pewniejszy sposób szyfrowania haseł
 • dopuszczono możliwość nie podania witryny związanej z rekordem
1.01
 • wyeliminowano komunikat "buraka" w oknie tworzenia rekordów
 • dodano przycisk "Otwórz" w oknie głównym ekranu (otwiera stronę www/nową wiadomość e-mail)
 • w oknie "Informacje o programie" dodano numer wersji programu
 • główne okno programu ma teraz atrybut: zawsze na wierzchu
 • można minimalizować główne okno programu
 • przy otwieraniu dodatkowych okienek, okno główne chowa się i pokazuje po zamknięciu dodatkowego okienka
1.00
 • pierwsza wersja programu