Powiadomienie o plikach Cookie. Ten serwis korzysta z plików Cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików Cookie. Masz możliwość zablokowania plików Cookie w ustawianiach swojej przeglądarki.

Hasła

Hasła

Program służy do katalogowania haseł osobistych i innych wrażliwych danych.

BLITZ-ART.com - strona główna

Historia wersji programu MyComp

Pobierz najnowszą wersję
15.02.20063.11
 • zastąpiono dodatkową, zewnętrzną kontrolkę "comdlg32.ocx" kodem źródłowym programu co spowodowało zwolnienie zasobów pamięci operacyjnej podczas działania programu oraz zmniejszyło rozmiar pliku instalatora programu
 • usunięto zbędne pola tekstowe do wpisywania składowych barwy RGB w oknie ustawień programu
 • dodano nową funkcję: "Czyszczenie wpisu" (ikonka "X" po prawej stronie wpisów w oknie edytora skrótów)
 • poprawiono moduł automatycznej aktualizacji
 • dodano opcję: "Odwróć barwy" nalepki miejscami w oknie ustawień ikonek
 • poprawiono wygląd i zachowanie programu pod kontrolą systemu Windows XP, jeśli użyte są graficzne style systemu
 • zmieniono sposób wyświetlania menu zakładek w oknie ustawień
 • okienka ustawień skrótów oraz opcji programu można teraz minimalizować
 • poprawiono wygląd następujących zestawów ikonek: "classic", "win98" oraz "winxp"
 • dodano nowy zestaw ikon o nazwie "mycomp" i ustawiono go jako domyślny
 • dodano nową skórkę o nazwie "mycomp" i ustawiono ją jako domyślną
 • zmieniono sposób wyświetlania przykładowych niestandardowych skrótów na okienko informacyjne
 • dodano odnośnik do "Forum programu" w menu "Pomoc/Program"
 • pogrubiono tytuły kart ustawień w oknie ustawień
 • dodano odnośnik do strony z dodatkami w oknie ustawień
 • dodano odnośnik do strony z dodatkami w menu "Pomoc" (opcja: "Pobierz dodatki")
 • dodano możliwość automatycznego wyświetlenia strony zawierającej dodatki do programu po pomyślnie zakończonej rejestracji programu (po wpisaniu klucza rejestracyjnego)
 • dodano kursor odnośnika na okienkach wyboru barwy i na odnośnikach
 • uaktualniono adresy internetowe i e-mail w programie i instalatorze
 • usunięto dodatkowe metody kontaktu z autorem programu (opcje "Gadu-Gadu", "ICQ" z menu "Pomoc/Kontakt")
 • zmieniono nazwę polecania "Kontakt" na "Pomoc techniczna" w menu "Pomoc"
 • zmieniono kolejność opcji menu "Pomoc"
 • rozszerzono informacje w okienkach rejestracji programu
 • rozszerzono informacja w okienku "O programie"
 • poprawiono treść niektórych porad dnia
 • dodano kilka nowych porad dnia
 • program jest teraz rozpowszechniany z 5 podstawowymi zestawami ikonek oraz 5 skórkami
 • zmieniono domyślne ulubione skróty
 • uaktualniono wersję instalatora do najnowszej i dodano w nim kilka nowych opcji
11.10.20043.10
 • poprawiono błąd niepoprawnego odświeżania się menu ulubionych skrótów
 • poprawiono błąd wyłączania się trybu "ręcznego przesuwania" paska skrótów
 • umożliwiono swobodne definiowanie kolorystyki nalepki (etykiety z literą dysku)
 • umożliwiono wybieranie barwy (dla tła paska skrótów oraz dla nalepki) ze standardowej palety barw systemu Windows
 • poprawiono błędne działanie ustawienia koloru tła paska skrótów
 • zmieniono nazwę opcji "Edycja wpisów" na "Edycja skrótów" oraz wyraz "wpis" na "skrót" w kilku miejscach programu
 • dokonano standaryzacji wyglądu okien konfiguracyjnych ("Edycja skrótów" oraz "Ustawienia")
 • dodano opcję "Przeglądanie w poszukiwaniu folderu" w oknie "Edycja skrótów"
 • dodano opcję "Przeglądanie w poszukiwaniu pliku" w oknie "Edycja skrótów"
 • dodano opcję umożliwiającą użytkownikowi wybór, która pozycja w menu ulubionych ma być wyróżniona pogrubieniem
 • dodano opcję umożliwiającą użytkownikowi wybór, czy menu ulubionych skrótów po kliknięciu ma pojawiać się nad, pod, czy też w połowie ikonki
 • dodano opcje importu i eksportu ulubionych skrótów oraz ustawień programu (panel "Ustawienia ogólne")
 • zmieniono sposób zatwierdzania zmian w oknie "Ustawienia" (przycisk "Zatwierdź" zapisuje i zatwierdza teraz zmiany nie zamykając okna ustawień)
 • zmieniono nazwę przycisku "Zapisz zmiany" na "Zatwierdź" w oknie "Edycja skrótów"
 • po zatwierdzeniu ustawień (kliknięcie przycisku "Zatwierdź"), okna ustawień programu oraz edycji skrótów nie tracą już zaznaczenia
 • dodano skrót klawiszowy "F9" przywołujący okno "Edycja skrótów"
 • dodano skróty klawiszowe "ALT + CTRL + H" oraz "ALT + CTRL + W lub ALT + CTRL + V" odpowiadające za przełączanie orientacji paska skrótów między poziomą (horyzontalną) a pionową (wertykalną)
 • dodano skróty klawiszowe "ALT + CTRL + (Numpad 1 do 9)" odpowiadające za zmianę pozycji paska skrótów (według ich ustawienia na klawiaturze)
 • dodano obsługę klawisza ESC (wyjście) w oknach ustawień programu i edytora skrótów
 • ograniczono długość aliasów do 64 znaków
 • dodano automatyczne zaznaczanie zawartości pól tekstowych okna "Edycja skrótów"
 • w oknie "Ustawienia" wyświetlają się teraz dane dotyczące ilości znalezionych zestawów ikonek oraz skórek
 • klawiszami strzałek ("góra" i "dół") można zwiększać i zmniejszać wartości w polach ustawień kolorów
 • dodano etykiety ("dymki" podpowiedzi) dla opcji w panelach ustawień programu
 • dodano dopiski "(horyzontalna)" oraz "(wertykalna)" przy opcjach zmiany orientacji paska skrótów
 • zmieniono nazwę opcji "Wyjście" na "Zakończ" w menu głównym programu
 • poprawiono niektóre skróty klawiszowe w menu głównym programu
 • usunięto komunikat wyświetlający aktualną wersję programu, pojawiający się po wybraniu opcji "Nowa wersja?" (błąd poprzedniej wersji)
 • poprawiono współpracę programu z nie polskimi wersjami systemu operacyjnego Windows
 • dodano obsługę graficznego interfejsu systemu Windows XP
 • dodano możliwość wyświetlenia listy zmian wprowadzonych w nowej wersji podczas pobierania pliku poprzez funkcję "Nowa Wersja?"
 • poprawiono gramatykę i stylistykę niektórych komunikatów
 • dodano komunikat informacyjny wyświetlający się przy pierwszym uruchomieniu programu
 • porady dnia wyświetlane są teraz po kolei (wcześniej wyświetlane były losowo)
 • dodano kilka nowych porad dnia
 • dodano 21 nowych zestawów ikonek
 • zmieniono wygląd zestawu ikonek "basic"
 • skrócono kod programu przez zastosowanie bardziej uniwersalnych konstrukcji
 • zmieniono format dodatkowych dokumentów (licencja programu, historia wersji) z TXT na RTF (także w instalatorze)
 • uaktualniono wersję instalatora do najnowszej oraz zmieniono algorytm kompresji
 • dodano szczegóły dotyczące rejestracji programu na karcie "Rejestracja programu" w instalatorze oraz usunięto zbędne pola "Nazwa użytkownika" oraz "Organizacja"
06.09.20043.09
 • poprawiono funkcjonowanie mechanizmu sprawdzającego programu
 • poprawiono obsługę rejestru systemowego (dodano dodatkową funkcję sprawdzającą)
 • usunięto komunikat informujący użytkownika o tym, iż pasek skrótów znajduje się poza ekranem
 • usunięto możliwość pobierania dodatkowych zestawów skórek bezpośrednio z programu (opcja nie była używana)
 • nieznacznie zmieniono wygląd okna ustawień programu
 • zaimplementowano możliwość rejestracji programu (podania kodu rejestracyjnego) podczas instalacji programu
 • dodano pozycję "Dokumentacja" w menu "Pomoc"
 • pozycja "Pomoc On-Line" (menu "Pomoc") została zastąpiona pozycją "Strona programu"
 • opcję "Oceń program (1-10)" przeniesiono do nowego menu: "Pomoc / Program"
 • dodano opcję "Zaproponuj zmiany" w menu "Pomoc / Program"
 • dodano opcję "Wystaw komentarz" w menu "Pomoc / Program"
 • zmieniono kolejność opcji w menu "Pomoc"
 • wprowadzono drobne zmiany w tekście wyświetlającym się w okienku informacji o programie (menu "Pomoc")
 • poprawiono wyświetlanie skrótu klawiszowego opcji "Nowa wersja?" (menu "Pomoc")
 • poprawiono wyświetlanie skrótu klawiszowego opcji "Oceń program (1-10)" (menu "Pomoc / Program")
 • poprawiono treść niektórych komunikatów
 • dokumentacja dołączona do programu jest teraz w formacie CHM (HTML Help), a nie jak poprzednio PDF
 • zmieniono strukturę kodu źródłowego programu (stworzono nowe funkcje)
 • usunięto niepotrzebne / nieużywane fragmenty kodu programu
 • poprawiono treść kilku porad dnia
 • poprawiono skrypt instalatora
24.07.20043.08
 • program został przystosowany do pracy z 20 napędami dyskowymi (wcześniej obsługiwał maksymalnie 10 napędów)
 • dodano funkcję eksportu ulubionych skrótów (panel ustawień ogólnych)
 • program nie jest już widoczny jako działająca aplikacja, jest widoczny jedynie jako proces
 • w menu "Widok" dodano podmenu "Orientacja" zawierające pozycje "Pozioma" oraz "Pionowa"
 • dodano klawisze skrótów dla najważniejszych przycisków w oknach konfiguracyjnych oraz menu programu
 • dodano kilka nowych porad dnia
01.07.20043.07
 • dodano edytor wpisów dla ulubionych lokalizacji
 • dodano funkcję odczytującą i wyświetlającą nazwę dysku
 • podwójne kliknięcie na wolnym obszarze paska skrótów powoduje wywołanie funkcji sprawdzającej stan napędów
 • naprawiono błąd "zmiany orientacji paska skrótów" na pionową po dwukliknięciu na wolnej przestrzeni paska skrótów
 • uzupełniono informacje o autorze programu w okienku "O programie..."
 • uzupełniono informacje zawarte w komunikatach rejestracyjnych
 • zmieniono domyślne skórki programu na nowe
 • dodano kilka nowych "porad dnia"
 • poprawiono kilka drobnych błędów
17.06.20043.06
 • dodano nowy panel ustawień: "Ustawienia ogólne"
 • dodano opcję skrótu do panelu ustawień ogólnych w menu widok (klawisz skrótu "F8")
 • dodano możliwość wertykalnego ustawienia paska skrótów
 • dodano listę wyboru: "Orientacja" pozwalającą ustawić pasek skrótów w pozycji poziomej oraz pionowej (karta ustawień ogólnych)
 • dodano listę wyboru: "Pozycja" pozwalającą na szybkie wybieranie predefiniowanego ustawienia pozycji paska skrótów (karta ustawień ogólnych)
 • dodano możliwość ustawienia dowolnej barwy RGB jako tło paska skrótów (opcja "Tło paska skrótów" na karcie "Ustawienia skórek")
 • opcja "Sprawdź stan napędu dyskietek po najechaniu na jego skrót" została przeniesiona na kartę ustawień ogólnych
 • dodano dwa nowe predefiniowane ustawienia pozycji paska skrótów ("Środek ekranu po lewej" oraz "Środek ekranu po prawej")
 • poprawiono błąd nie wyświetlania się informacji o dysku po najechaniu na nalepkę (etykietkę dysku)
 • dodano opcję pozwalającą ustawić sposób wyświetlania informacji o ilości wolnego miejsca w gigabajtach lub megabajtach (karta ustawień ogólnych)
 • zrezygnowano z podawania ilości wolnego miejsca w bajtach
 • optymalizacja kodu programu
07.06.20043.05
 • wprowadzono system aliasów dla ulubionych skrótów
 • zrezygnowano z przełączników na rzecz listy wyboru w opcjach
 • pogrubiono pierwszy wpis ulubionych w menu dla każdego napędu
 • naciśnięcie klawisza ESC automatycznie wyłącza program
 • klucz rejestracyjny programu można teraz wpisywać używając zarówno małych jak i dużych liter
 • poprawiono działanie mechanizmu wystawiania oceny programowi
 • zawartość okienka informacyjnego "O programie" różni się w zależności od tego czy program jest zarejestrowany czy też nie
 • poprawiono treść niektórych komunikatów
 • zaznaczono, iż opcja widoczności okna programu działa także w Windows 2003
 • po zakończeniu instalacji programu wyświetla się komunikat informujący o możliwości rejestracji programu
12.03.20043.04
 • dodano 7 nowych zestawów ikon do wersji instalacyjnej programu
 • zmieniono sposób informowania użytkownika o aktualizacjach programu
 • dodano opcję umożliwiającą uniknięcie sprawdzania stanu napędu dyskietek po najechaniu kursorem na jego ikonę
3.03
 • dodano możliwość automatycznego pobierania z internetu dodatkowych zestawów skórek i ikonek
 • najechanie na okno programu kursorem myszy podczas trzymania wciśniętego klawisza "shift" powoduje tymczasowe usunięcie atrybutu "zawsze na wierzchu"
 • nie można już uruchomić programu w trybie zmaksymalizowanego okna
 • zmieniono ikonę programu
 • dodano 3 nowe zestawy ikon do wersji instalacyjnej programu
 • dodano możliwość dobrowolnej rejestracji programu (menu "Pomoc/Rejestracja")
 • program wyposażono w instalator
3.02
 • dodano dodatkowe menu "Ulubionych" (po pięć skrótów dla każdego napędu dyskowego)
 • nie trzeba już restartować programu po zmianie ustawień wyświetlania ikonek i skórek
 • program automatycznie wykrywa zmiany w ustawieniach napędów (przetestowane programem DAEMON Tools 3.33)
 • sekwencja sprawdzająca i wprowadzająca ustawienia została ustawiona na 60 sekund (przedtem 10 sekund)
 • od teraz wybranie przezroczystego koloru tła dla nalepki ustawi jej kolor na kolor naszego pulpitu
 • skórka jest teraz wyświetlana prawidłowo dla paska z większą ilością skrótów niż 8
 • ustawienie "Zawsze na wierzchu" jest zapisywane bez konieczności restartowania programu
 • dodano komunikat ostrzegawczy pozwalający powrócić do domyślnych ustawień pozycji programu (w przypadku gdy okno programu znajdzie się poza ekranem pulpitu)
 • poprawiono procedurę startowo-testującą programu
 • menu "Kontakt" zostało przeniesione do menu "Pomoc"
 • menu "Pozycja" zostało przeniesione do menu "Widok"
 • dodano opcję "Porada dnia" w menu "Pomoc"
 • zmieniono kolejność opcji w menu "Pomoc"
 • dodano automatyczne dostosowywanie koloru tła okna programu do koloru pulpitu przy braku wybranej skórki
 • dodano skróty klawiszowe dla opcji w menu głównym (klawisze: "U, W, P, K")
3.01
 • dodano możliwość wystawienia oceny programowi (opcja w menu "Pomoc")
 • poprawiono adres odnośnika do "Pomocy" programu aby odwoływał się do zakładki "dokumentacja"
 • ustalono klawisze skrótów: F1-F5 (odpowiednie wpisy w menu Ulubione) oraz F6, F7 (ustawienia ikonek, ustawienia skórek)
 • dodano opcję umożliwiającą edytowanie wpisów w menu "Ulubione" z programu
 • dodano "podgląd nalepki" w oknie ustawień ikonek
 • dodano graficzne ostrzeżenie, jeśli stopień przezroczystości paska skrótów znajduje się w przedziale od 1 do 20 (pasek prawie niewidoczny)
 • przy opcji "nowa wersja?" w menu "pomoc" zapisywana jest data ostatniego sprawdzania
3.00 (napisana zupełnie od nowa)
 • pełna automatyzacja procesu wyświetlania napędów zainstalowanych w systemie
 • bardzo wygodne ustawianie paska skrótów w wybranym miejscu ekranu (ustawianie ręczne oraz zdefiniowana lista pozycji)
 • maksymalna liczba skrótów do napędów wynosi teraz 10 (poprzednio 4 i 5)
 • opcja ustawiania paska zawsze na wierzchu działa teraz poprawniej niż w poprzedniej wersji
 • możliwość dostosowywania okna programu za pomocą zestawów ikonek jak i skórek
 • opcje konfiguracyjne dotyczące wyglądu ikonek skrótów (możliwość uaktywnienia nalepek z literką napędu!)
 • wygodny panel konfiguracyjny dla ikonek i skórek
 • możliwość ustawienia stopnia przezroczystości okna programu
 • automatyczne powracanie okna programu do ustawionej pozycji po zmianie rozdzielczości ekranu (np. po uruchomieniu gry)
 • z programem dostępnych jest pięć zestawów ikonek oraz 3 różne skórki
 • dodano listę pięciu ulubionych skrótów (strona www, e-mail, kontakt GG/ICQ, katalog na dysku czy program)
 • dodano możliwość sprawdzenia czy jest już dostępna nowa wersja programu
 • informacje o wybranym napędzie wyświetlające się po najechaniu kursorem myszy na wybraną ikonkę
2.00 (nigdy nie doczekała się wersji publicznej, wymagała rejestracji)
 • dodano możliwość ręcznego ustawienia typów dysków
 • ilość możliwych skrótów do napędów wzrosła z czterech do pięciu
 • obsługa skórek
 • wygodne ustawianie paska skrótów w wybranym miejscu ekranu
 • opcja zawsze na wierzchu
 • opcja sprawdzania obecności płyty CD w napędzie co x sekund
 • statystyki kliknięć skrótów
 • zabroniono uruchamiania wielu instancji programu w jednym czasie
1.00 (czasy przedpotopowego BLITZ-ARTa, wymagała rejestracji)
 • pierwsza wersja programu