Powiadomienie o plikach Cookie. Ten serwis korzysta z plików Cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików Cookie. Masz możliwość zablokowania plików Cookie w ustawianiach swojej przeglądarki.

Antybankrut

Antybankrut

Program dla użytkowników ISDN i modemów pomagający w zminimalizowaniu kosztów połczenia internetowego.

BLITZ-ART.com - strona główna

Informacje

Opis programu
Nazywacz to aplikacja służąca do błyskawicznego seryjnego zmieniania nazw plikom. Wystarczy zaznaczyć odpowiedzną grupę plików, wybrać odpowiednie opcje, ustawić filtry i zatwierdzić ustawienia jednym przyciskiem. Aplikacja szybciutko upora się ze zmianą nazw wybranych plików. Program posiada wbudowaną opcję podglądu, która umożliwia sprawdzenie jak będą wyglądały nowe nazwy plików jeszcze przed rozpoczęciem procesu zamiany nazw. Dzięki temu możemy uniknąć niechcianych pomyłek i błędów przy definiowaniu wzoru nazywania plików.
Podstawowe cechy
 • Zmiana nazw wielu plików jednocześnie
 • Bogate opcje konfiguracyjne programu (filtry, numeracja)
 • Możliwość zautomatyzowania, do pewnego stopnia, wykonywanych czynności
 • Wbudowana opcja podglądu prezentująca nowe nazwy plików przed zmianą nazw
Informacje szczegółowe
Wersja: 1.08
Wersja językowa:
Licencja: Freeware
Wymagania: Visual Basic 6.0 SP6 Run Time Files, Visual Basic 6.0 Common Controls
Zmiany: Zaproponuj zmiany w programie
Błędy: Zgłoś błedy w programie
Historia zmian: Lista zmian w programie
Słowa kluczowe
nazwy plików, zmiana nazw, numerowanie plików, automatyzacja zmiany nazw plików, szybkie zmienianie nazw

Screenshoty

Zrzuty ekranu

Pobieranie

363KBPobierz program
MD5: E32800CF41165A9C84D56AB48639AA33
Program dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows

Instalacja i użytkowanie oprogramowania oznacza akceptację warunków licencji programu.

Dokumentacja

Instalacja
Po pomyślnym zakończeniu procesu pobierania pliku, należy go uruchomić (jest to plik instalacyjny programu). Postępując zgodnie z zaleceniami instalatora należy doprowadzić proces instalacji do końca. Później wystarczy już tylko uruchomić program korzystając ze skrótu utworzonego przez instalator.
Konfiguracja
Na początek, z listy wybierz pliki, których nazwy będą zmieniane. NIE można używać do zaznaczania klawisza "SHIFT". By zaznaczyć kilka plików przytrzymaj lewy klawisz myszy i zaznacz te pliki. Pliki możesz także dodawać przytrzymując klawisz "CTRL" i wybierając je. Aby wybrać wszystkie pliki (w kolejności z góry na dół) w katalogu należy wcisnąć klawisz "W". Kolejność wybierania plików ma znaczenie w opcji numerowania.

Możesz wybrać, jakie pliki mają być wyświetlane na liście (np. tylko-do-odczytu, ukryte itp.) zmienić można to klikając prawym klawiszem na listę i zaznaczając lub odznaczają odpowiednią opcję.
Możesz zmienić domyślną ścieżkę poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy w polu wybierania katalogu i naciśnięciu "ustaw na domyślną".
Jeśli chcesz zobaczyć tylko pliki o wybranym rozszerzeniu, to wpisz to rozszerzenie w pole nad plikami.
Plik możesz podglądnąć wciskając klawisz "ALT" i wybierając plik do podglądu. Plik ten zostanie otworzony w domyślnym programie (np. pliki *.txt w notatniku).
Możesz także usunąć wybrane pliki poprzez ich zaznaczenie, naciśnięcie prawego klawisza i wybranie opcji "usuń".

Dopisek do poprzedniej nazwy jest to tekst, który będzie dopisywany do pliku, by utworzyć nazwę wolnego pliku, w przypadku opisanym poniżej. Podczas próby zmiany nazwy pliku na nazwę już istniejącego, pojawi się stosowny komunikat oraz możliwość wybrania odpowiedniego działania. Możesz: nie/zastąpić stary plik, nie/zastąp zawsze - nie/zastępuje wszystkie pliki, zmienić nazwę - do nazwy istniejącego doda się dopisek. Wybranie opcji "Anuluj" przerywa proces zmieniania nazw. Dodatkowo możesz podejrzeć oba pliki domyślnym programem, aby przekonać się, co zawierają.
Działanie programu można w znacznym stopniu zautomatyzować dzięki opcjom umożliwiającym automatyczne zaznaczanie plików w katalogu oraz automatycznym rozpoczęciu procesu zmieniania nazw.

Zapisu domyślnych ustawień można dokonać za pomocą małej ikonki w kształcie dyskietki. Zapisuje ona nie tylko szczegółowe ustawienia aktualnie wybranej metody zmiany nazw, ale także ustawia ją na domyślną. By przywrócić fabryczne ustawienia naciśnij ikonkę oznaczoną rotującymi strzałkami.

By przewidzieć efekt zmiany nazw zaznacz opcję "Podgląd", na liście pojawią się przetworzona lista plików. Po odznaczeniu wraca rzeczywista lista plików i można kontynuować pracę z programem. Podgląd ten jest praktycznie całkowitą symulacją prawdziwego zmieniania nazw (pojawiają się okna pytające co robić w razie konfliktu itd.). By sprawdzić, jakie pliki są pod jaką nazwą, dwukrotnie kliknij na dany plik i wtedy otworzy się on w domyślnym programie.

Jest kilka dostępnych sposobów zmiany nazw. W większości znajduje się pole tekstowe w które należy coś wpisać (np. nową nazwę) oprócz zwykłych liter można tam umieścić specjalne znaczniki:

a) /n/ - zostanie zastąpiony odpowiednio sformatowaną liczbą. By określić formatowanie skorzystaj z przycisku pomocy obok opcji numerowania. Pojawi się okno, w którym wybierasz jak przebiegać ma numerowanie. Przykładowy efekt numerowania jest wyświetlany na bieżąco na dole. Możemy zdecydować czy numer ma rosnąć czy maleć (wraz z kolejnymi plikami), iloma zerami ma numer być dopełniany oraz od jakiej liczby ma się zaczynać numerowanie.
b) /**/ - zostanie zastąpiony pierwotną nazwą pliku.
c) /dd/ - znacznik zostanie zastąpiony (dla plików *.jpg w formacie Exif) datą i czasem zrobienia zdjęcia lub datą modyfikacji (dla innych plików, bądź w przypadku gdy informacja ta jest niedostępna. W zależności od zaznaczenia opcji "Używaj formatu daty krótkiej" data jest dodana w formacie /format daty/" GGMMSS" gdzie /format daty/ to systemowy format daty długiej/krótkiej w którym zamieniono znaki "/" na "-" ponieważ "/" nie może występować w nazwie pliku.
d) /Lxx/ - zastąpiony znacznik ten zostanie pierwszymi xx (koniecznie musi składać się z dwóch cyfr np. /L02/) znakami licząc od lewej strony. Gdy xx jest większa niż liczba znaków w nazwie /Lxx/ odniesie taki skutek jak /**/.
e) /Pxx/ - zastąpiony znacznik ten zostanie pierwszymi xx (koniecznie musi składać się z dwóch cyfr np. /P02/) znakami licząc od końca. Gdy xx jest większa niż liczba znaków w nazwie /Pxx/ odniesie taki skutek jak /**/.
f) /*/ - specjalny znacznik zastępujący nieokreśloną liczbę znaków znajdujących się pomiędzy określonymi frazami (np. plik "NowaWersja.jpg" dla "wa/*/ja" znacznik /*/ będzie oznaczał "Wers" ). Gdy po którejś stronie znacznika nie ma żadnych znaków to /*/ zaczyna się od krańca nazwy. Po lewej stronie programu znajduje się opcja, pozwalająca zadecydować czy podczas szukania rozróżniać wielkie i małe litery.

Pierwsze 5 znaczników ma pierwszeństwo czyli dla każdego pliku są one zmienianie na odpowiadające im słowa czy znaki, a dopiero potem wykonywane jest poszukiwanie fraz związanych ze znacznikiem /*/. Daje to dość szerokie możliwości zwłaszcza, że bardziej skomplikowane operacje możesz wykonywać w kilku krokach.

Poniżej szczegółowo opisane są poszczególne sposoby zmian nazw:

Zmiana nazw plików - [dostępne znaczniki: /n/,/dd/,/Lxx/,/Pxx/]
Wystarczy tylko wpisać w pole tekstowe nową nazwę (najlepiej wykorzystując znaczniki np. "Scandinavian /dd/" czy "Moje fotki /n/") i nacisnąć przycisk "Zmień nazwę" (lub dla bezpieczeństwa najpierw "Podgląd"). Pamiętaj, że gdy korzystasz z numerowania ważna jest kolejność zaznaczania plików, bo w zgodnie z nią pliki otrzymają numery. Gdy dwukrotnie klikniesz na plik na liście plików jego aktualna nazwa pojawi się w polu tekstowym.

Zmiana rozszerzeń plików - [dostępne znaczniki: brak]
By zmienić rozszerzenie plików należy zaznaczyć opcję "Zmień rozszerzenie wszystkich plików na:" i wpisać w polu tekstowym wybrane rozszerzenie, potem wystarczy wcisnąć przycisk "Zmień nazwy". Gdy klikniesz na plik jego rozszerzenie pojawi się w polu tekstowym.

Zmiana wielkości liter - [dostępne znaczniki: /n/,/dd/,/Lxx/,/Pxx/,/*/]
Opcja ta umożliwia zmianę wielkości liter. W polu tekstowym wpisujesz jaki tekst ma zostać poddany zmianie wielkości liter. Tutaj praktycznie niezbędne są znaczniki (chyba, że chcemy zmienić wszystkie litery f na duże). Ważne jest także ustawienie opcji rozróżniania wielkości liter. Oto kilka prostych sposobów wykorzystania tej opcji ("/L05/" na wielkie, pierwsze 5 liter stanie się wielkimi; "/*/ - " na wielkie, prosty sposób by w nazwach plików mp3 autorzy byli zapisani dużymi literami, zakładając że pliki mają postać autor - tytuł).

Zmień wszystkie frazy - [dostępne znaczniki: /n/,/dd/,/Lxx/,/Pxx/,/*/]
Ta opcja daje możliwość zamiany grupy znaków na inne bądź ewentualnie na nic - wtedy po prostu zostaną usunięte. W górne pole wpisz frazę, którą szukasz i chcesz zmienić, a poniżej, na co chcesz ją zmienić. Innym sposobem wykorzystania ten opcji jest zmiana nieokreślonej grupy znaków ograniczonej dwoma frazami. /*/ reprezentuje wtedy tą grupę, a tekst po obu jej stronach określa frazy ograniczające. /*/ można wtedy wpisać do dolnego pola i w wynikowej nazwie zostanie on zastąpiony znakami wyciętymi z pierwotnej nazwy. Sposób szukania frazy jest identyczny jak w przypadku opcji Zmiany wielkości liter z tym, że tutaj można jeszcze wykorzystać wycięty fragment w nowej nazwie pliku.
Dla ustawień:
"- /**/ -"
"/**/ -"
"Offspring - Splinter - Neocon.mp3" = "Offspring Splinter - Neocon"

Dodaj do nazw plików - [dostępne znaczniki: /**/,/n/,/dd/,/Lxx/,/Pxx/]
Za pomocą tej opcji możemy dodać coś do nazw plików. /**/ określa położenie starej nazwy względem dodawanych znaków. Możemy, więc dodać coś przed lub po nazwie (albo naraz). Często dla porządku można dodać jakiś przedrostek np. "Obóz 2006 - /**/". Innym jeszcze bardziej przydatnym jest dodanie do zdjęć czasu ich zrobienia (tak by np. IrfanView pokazywał je chronologicznie) np. "/**/ Czas: /dd/".

Zaczynaj słowa z wielkiej litery - [brak pola tekstowego]
Opcja ta po prostu zmienia wszystkie pierwsze litery słów w nazwach plików na wielkie.

Usuń wszystkie - [brak pola tekstowego]
Opcja ta służy do usuwania wszystkich znaków należących do jednej z trzech kategorii: znaków nie-alfanumerycznych (np. #@%# - oprócz spacji), cyfr lub polskich znaków (zostają one zastąpione literami bez ogonków).

Usuń znaki - [brak pola tekstowego]
Ta opcja umożliwia usuwanie określonej liczby znaków z lewej lub/oraz prawej strony. Wystarczy zaznaczyć czy usuwać z lewej czy z prawej strony nazwy oraz wybierać ile znaków usuwać z każdego słowa.

Niektóre ze sposobów zmiany nazw można zastosować na tekście w schowku lub na zawartości wybranych plików:
Działaj na schowki - opcję aktywuje się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Wtedy tekst w schowku zostaje przetworzony tak jak pojedyncza nazwa pliku (główne zastosowanie to zmienianie wielkości liter czy usuwanie polskich znaków).
Działaj na zawartości plików - opcje aktywuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji i naciśnięcie przycisku "Zmień nazwy". Wtedy każdy kolejny plik jest wczytywany i jego zawartość zostaje przetworzona jak pojedyncza nazwa pliku.

Istnieje możliwość notowania przez program podejmowanych przez niego akcji. By tak było zaznacz opcję "Zapisz log". Podczas każdej rzeczywistej zmiany nazw, w katalogu z programem, będzie się tworzył plik log*.txt w którym zapisana zostanie cała historia zmian dokonana przez program.
Przycisk "Pomoc >" w głównym oknie programu daje dostęp do menu kontekstowego pomocy, w którym znajdują się następujące opcje: "O programie...", "Dokumentacja", "Strona programu", "Nowa wersja?", "Wystaw komentarz", "Zaproponuj zmiany", "Forum programu" oraz "Inne programy".
Deinstalacja
Najlepiej skorzystaj z dołączonego deinstalatora.

Historia

08.05.20071.08
 • niektóre funkcje programu mogą teraz działać na zawartości wybranych plików
 • niektóre funkcje programu mogą działać na schowku systemowym
 • dodano możliwość prowadzenia logowania wykonywanych przez program operacji do pliku
 • dodano możliwość wstawienia krótkiej daty do nazw plików
 • dodano opcję zastępowania polskich znaków ich bezogonkowymi odpowiednikami
 • usunięto zbędną możliwość kopiowania plików
 • poprawiono czytanie daty zrobienia zdjęcia z plików JPG
 • poprawiono funkcję podglądu (teraz całkowicie symuluje ona działanie programu)
 • podczas podglądu dodano możliwość otwierania plików poprzez ich nowe (zmienione) nazwy
 • dodano ikonkę (przycisk) szybkiego przejścia do pulpitu
 • dodano opcję "Inne programy" w menu "Pomoc >"
 • dodano możliwość wyboru metody aktualizacji programu (automatyczna i ręczna)
 • poszerzono główne okno programu
 • poprawiono wiele większych i mniejszych błędów (w tym system unikania konfliktów nazw)
1.07
 • poważnie zmieniono sposób działania programu teraz większość opcji jest podobna w obsłudze (co po dodaniu nowych znaczników wielokrotnie zwiększa możliwości)
 • przebudowano opcje zmiany wielkości liter (teraz działają na tych samych zasadach, co opcja zamiany frazy)
 • dodano znacznik /*/ oznaczający tekst ograniczony określonymi znakami
 • dodano znaczniki /Lxx/,/Pxx/ wstawiających pierwsze xx znaków z lewej bądź prawej strony nazwy pliku
 • dodano znacznik /dd/ wstawiającego czasu modyfikacji pliku/czasu zrobienia zdjęcia (dla plików zawierających informacje Exif
 • *.jpg)
 • ujednolicono znaczniki (/n/,/dd/,/**/,/*/,/Lxx/,/Pxx/)./n/ oznacza teraz zawsze numer, a /**/ starą nazwę pliku)
 • dodano możliwość obejrzenia efektu zmiany nazw przed ich wykonaniem (podgląd)
 • usunięto parę nieużywanych już przez aplikację ustawień
 • poprawiono kilka literówek
 • poprawiono kilkanaście mniejszych błędów
 • zmieniono wygląd interfejsu użytkownika
 • zamieniono przyciski zapisu i resetowania ustawień odpowiednimi ikonkami
1.06
 • zautomatyzowano działanie programu (można teraz ustawić domyślne zmiany, automatyczne zaznaczanie plików w domyślnym folderze oraz automatyczne rozpoczęcie procesu zmiany nazw plików)
 • dodano możliwość zapisu domyślnej ścieżki (opcja: "Ustaw jako domyślną" w menu pod prawym klawiszem myszy na liście folderów)
 • dodano nową opcję: "Zapisz ustawienia" (przycisk)
 • dodano nową opcję: "Resetuj ustawienia" (przycisk)
 • automatyczne zaznaczanie wszystkich plików jest teraz możliwe przy użyciu kontrolki typu CheckBox
 • można teraz zapisać domyślny rodzaj zmian oraz domyślne ustawienia danej zmiany
 • w opcji zmiany wielkości liter dodano opcje "Wszystkie na małe" oraz "Wszystkie na duże"
 • dodano przycisk "Pomoc >" w oknie głównym programu, który wyświetla nowe menu kontekstowe: "Pomoc"
 • w nowym menu Pomoc umieszczono opcję: "O programie..."
 • w nowym menu Pomoc umieszczono opcję: "Dokumentacja"
 • w nowym menu Pomoc umieszczono opcję: "Strona programu"
 • w nowym menu Pomoc umieszczono opcję: "Wystaw komentarz"
 • w nowym menu Pomoc umieszczono opcję: "Zaproponuj zmiany"
 • w nowym menu Pomoc umieszczono opcję: "Forum programu"
 • w nowym menu Pomoc umieszczono opcję: "Nowa wersja?"
 • poprawiono treści niektórych komunikatów
 • powiększono rozmiar głównego okna programu oraz zmieniono rozmiary kilku elementów
 • dodano obsługę graficznego interfejsu systemu Windows XP
 • rozszerzono informacje o autorze programu w okienku "O programie..."
 • dodano dokument pomocy do programu w formie pliku CHM
 • uaktualniono wersję instalatora do najnowszej oraz zmieniono algorytm kompresji
 • dodano odnośnik do forum programu na ostatniej karcie instalatora
 • uaktualniono adres internetowy serwisu BLITZ-ARTa (program i instalator)
1.05
 • całkowita zmiana wyglądu programu
 • dodano okno wyboru operacji przy dwóch plikach o tej samej nazwie
 • dodano okno znacznie ułatwiające numerowanie plików
 • dodano kilka nowych sposobów zmieniania nazw plików
 • dodano możliwość zamiany określonych znaków na inne określone znaki
 • dodano możliwość dodania znaków przed lub po starej nazwie pliku
 • dodano możliwość rozpoczynania słów z dużej litery
 • dodano możliwość usuwania cyfr/znaków niealfanumerycznych z nazw plików
 • dodano możliwość usunięcia określonej ilości znaków z początku/końca nazw plików
 • dodano możliwość usuwania plików poprzez program
 • numer z numerowania można już wstawić w dowolne miejsce nazwy
 • poprawiono opcję numerowania wcześniej numerowanych plików
 • tylko dwukrotne kliknięcie na plik umieszcza jego nazwę w polu nowej nazwy
 • dodano sprawdzanie poprawności nowych nazw plików
 • usunięto limit ilości zaznaczonych plików
 • dodano pomoc do opcji zmieniania wielkości liter
 • poprawiono kilkanaście większych i mniejszych błędów
 • umożliwiono minimalizację programu
 • dodano informację o programie
 • znaczne ustabilizowanie programu
1.04
 • zmieniono sposób zaznaczania plików, co umożliwia zapamiętywanie kolejności zaznaczania
 • dodano opcję numerowania plików
 • dodano możliwość podglądu pliku z listy
 • poprawiono obsługę kropek, co rozwiązało parę błędów i przyśpieszyło program
 • umożliwiono obsługę plików bez rozszerzeń
 • dodano procedurę sprawdzania rozszerzeń, co sprawia iż program ten jest znacznie bezpieczniejszy
 • dodano filtr wyświetlania plików (np. wyświetlaj jedynie ukryte, systemowe itp.)
 • dodano licznik wybranych plików
 • usunięto kilkanaście mniejszych błędów
1.03
 • zaimplementowano obsługę błędu "dysk niedostępny" przy wyborze dysku
 • poprawiono wygląd graficznego interfejsu użytkownika
 • zmieniono procedury odpowiedzialne za działanie zmian nazw (teraz operacje wykonywane są o wiele szybciej, zwłaszcza przy dużych plikach)
1.02
 • dodano nową funkcję
 • "zmiana wielkości liter"
 • dodano opcję "nazwę pliku zaczynaj z dużej litery, a reszta będzie z małej"
1.01
 • zmiana wyglądu okna aplikacji
 • poprawiono działanie paska postępu
1.00
 • pierwsza wersja programu